Bài mẫu

Giới thiệu

Ưu đãi

Liên hệ - Hợp tác

Trang chủ

5 PHÚT THUỘC BÀI

Mua khóa học

HỌC THỬ
BÀI MẪU

Video Kỹ Thuật Ghi Nhớ
Video Bài Giảng SGK

Hướng dẫn các con từng bước hiểu áp dụng kiến thức,
kỹ thuật ghi nhớ
do chính Thầy Nguyễn Phùng Phong giảng dạy.

1. VIDEO KỸ THUẬT GHI NHỚ

Hướng dẫn các con từng bước hiểu áp dụng
kiến thức, kỹ thuật ghi nhớ
do chính
Thầy Nguyễn Phùng Phong giảng dạy.

GIỚI THIỆU

LÀM SAO ĐỂ HỌC NHANH NHỚ LÂU?

QUY TRÌNH HỌC THÔNG MINH
CHUẨN BỊ BÀI Ở NHÀ

TẠI SAO LẠI CHUYỂN MỌI THỨ
THÀNH HÌNH ẢNH

PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ TƯ DUY

CHUYỂN CHỮ SỐ THÀNH HÌNH ẢNH

ĐỂ CÓ BỘ NÃO KHOẺ MẠNH - HÍT THỞ

PHƯƠNG PHÁP LẶP ĐI LẶP LẠI

ĐỂ CÓ BỘ NÃO KHOẺ MẠNH - NGỦ NGHỈ

ĐỂ CÓ BỘ NÃO KHOẺ MẠNH - TẬP THỂ DỤC

2. VIDEO BÀI GIẢNG SÁCH GIÁO KHOA

 8000 video bài giảng sách giáo khoa các bộ môn từ lớp 1 - 12  được các thầy cô giảng dạy 
cập nhật liên tục theo chương trình của Bộ Giáo dục. Tất cả đều học bằng song ngữ Anh - VIệt

CON BẠN ĐANG HỌC LỚP MẤY? XEM THỬ BÀI GIẢNG THAM KHẢO

TẬP ĐỌC LỚP 4

ĐỊA LÝ LỚP 5

VĂN HỌC LỚP 6

TIẾNG ANH LỚP 1

TIẾNG ANH LỚP 2

TOÁN LỚP 3

SINH HỌC LỚP 7

TIẾNG ANH LỚP 8

LỊCH SỬ LỚP 9

VẬT LÝ LỚP 10

NGỮ VĂN LỚP 11

HOÁ HỌC LỚP 12

SONG NGỮ ANH VIỆT

2. VIDEO BÀI GIẢNG SÁCH GIÁO KHOA

 8000 video bài giảng sách giáo khoa các bộ môn từ lớp 1 - 12  
được các thầy cô giảng dạy theo phương pháp siêu trí nhớ
cập nhật liên tục theo chương trình của Bộ Giáo dục.
Tất cả đều học bằng song ngữ Anh - VIệt

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L12

L11

L1

L2

L3

SONG NGỮ ANH VIỆT