Đăng ký chia sẻ bài viết

Bạn có thể dùng bài viết bên dưới và điền ký hiệu mình đăng ký vào để chia sẻ hoặc có thể dùng bài viết khác nhưng đừng quên ký hiệu của mình nhé. 

Chúng mình sẽ cung cấp 1 danh sách để các bạn xem khách hàng có đến từ bài chia sẻ của bạn không ?

Mỗi lượt chia sẽ có người đăng ký sẽ được 150.000VND

Thanh Toán vào mỗi cuối tuần dựa trên danh sách 

Link bài viết  : Bài Viết chia sẻ trên facebook

Link Video Youtube : https://youtu.be/ums3QG7j0c0

Nội Dung Bài Viết :

” Siêu Trí Nhớ Học Đường

Hãy nhanh tay đăng ký Siêu Trí Nhớ tại link bên dưới :

Thêm vào phần ghi chú kí hiệu TK để nhận thêm 1 combo quà tặng khác từ chương trình
Lưu ý : chương trình chỉ áp dụng hết tháng 1/2021
Link : https://sieutrinhohocduong.work/quatangsachsieutrinho/